KARAR:1
   
Meslek Komitelerinin almış olduğu ve Yönetim Kurulunca da kabul edilen diğer Meslek Komitelerinin alanlarına giren konuların  Odamız ilgili Servislerince aylık periyotlarla ilgili Komitelere bilgi olarak geçilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 08.05.2014.13

KARAR:2
  
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.05.2014.13

KARAR:3        
              
Dilek ve temenniler dinlendi. 08.05.2014.13

Haber Tarihi : 15/5/2014
Paylaş