KARAR:1
 
Emniyet Müdürlüğü‘nden Geyve boğazındaki kanuni tonaj denetimi eksik uygulandığından dolayı oluşan haksız rekabet yaşanması  ile ilgili yazımıza gelen cevabi yazısı değerlendirildi.08/05/2014.13
 
KARAR:2  
 
Arifiye belediye başkanlığından gelen  fiyat tespiti ile ilgili yazı görüşüldü.

Aşağıdaki fiyatların ticaret servisimizce bildirilmesine.08/05/2014.13

Taş tozu  (nakliyeli) 14,00 TL /ton
Mıcır 1 numara (nakliyeli) 14,00 TL /ton
Mıcır 2 numara (nakliyeli) 14,00 TL /ton
Tüvenan malzem (nakliyeli) 10,00 TL /ton

KARAR:3                  

Komite başkan yardımcılığına MEHMET AKİF ÖZKAN'ın oybirliği ile seçilmesine.08/05/2014.13

Haber Tarihi : 15/5/2014
Paylaş