KARAR:1 
 
Müşterek Meslek Komite Toplantısında meslek grubumuz adına Komite Başkanı İdris TOSKA söz alarak, meslek grubumuzla ilgili sorunları dile getirip, daha önce Mecliste görüşülmek üzere gönderilen Hal Kontrol Noktasının faaliyete geçmediğini, geçmemesinden dolayı kayıt dışının olduğu ve haksız rekabetin oluştuğu ve bundan dolayı da üyelerimizin mağdur olduğunun Yönetim Kurulu Başkanımızca  gündeme getirilmesine ve bir an önce Hal Kontrol Noktasının faaliyete geçirilmesi için  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşmesini arz ederiz.22.05.2014.12

KARAR:2

Şehrimizde girmekte olan sebze-meyvelerin kontrollerinin Büyükşehir Belediyesince yapılmadan, mahalle ve sokak aralarında kayıtdışı satıldığı (Oysa ki ilgili mevzuat gereği toptan sebze ve meyvelerin Hallerde satılması gerekirken) ve satılan malların kaçak ve bildirimsiz olduğu, bundan dolayı da Büyükşehir Belediyesine rüsum (Malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden toptancı hali bulunan belediye veya işletmelere ödenen meblağ) ödenmediği hususlarında Meslek grubumu üyelerimizden yoğun şekilde şikayet gelmektedir. Bu konuyla alakalı problemlerin çözümüyle ilgili oarak Odamız Ticaret Servisince Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 22.05.2014.12

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.22.05.2014.12

Haber Tarihi : 30/5/2014
Paylaş