KARAR:1
                   
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 13/05/2014 tarih 69064893/54160145334/2947 sayı, 09/04/2014 tarih  69064893/54010106263/2892 sayı, 28/04/2014 tarih 69064893/54030100106/2638 sayı, 28/04/2014 tarih 69064893/54010104980/2627 sayı, 28/04/2014 tarih 69064893/54140115431/2623 sayı, 24/04/2014 tarih 69064893/54030100242/2561 sayılı   İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 22/04/2014 tarih ve 11186901.952.02.99/947 sayı, 28/04/2014 tarih ve 11186901.952.02.99/977 sayılı yazıları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/04/2014 tarih ve 28392088/752.01.03/1560157 Sakarya Orman Müdürlüğünün 28/04/2014 tarih ve 9592774-415-89934 sayılı  arsa rayiç ve kira rayiç bedel tespitlerini talep ettikleri  yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen Müdürlüklere yazılı olarak bildirilmesine.21.05.2014.13
                   
KARAR:2
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 21.05.2014.13
                   
                   
KARAR:3
                 
Dilek ve temenniler dinlendi. 21.05.2014.13
Haber Tarihi : 30/5/2014
Paylaş