KARAR: 1
Meslek komitelerinin daha rahat ve verimli olarak çalışma
yapabilmeleri için, Oda'mızın yapacağı 2010 yılı bütçesinden “Meslek Komiteleri Harcamaları” kalemi olarak bir bütçenin ayrılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına. 06.11.2009.11
KARAR: 2
06.11.2009 Cuma günü, “Evini yenile Kampanyası” kapsamında diğer
İlgili meslek komite temsilcilerinin katılımı ile ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme niteliğindeki kahvaltılı basın toplantısı tertip ettikleri için Yönetim Kuruluna teşekkür edilmesine. 06.11.2009.11
KARAR: 3
06.11.2009 Cuma günü, “Evini yenile Kampanyası” kapsamında,
toplantıya katılan, AGDAŞ Genel müdürü Sayın Kenan DEMİR, Halkbankası Müdürü Adapazarı şube Müdürü Sayın Cafer DÜĞÜN' e ve toplantıya katılan diğer Meslek Komitesi Başkanlarına teşekkür yazısı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.06.11.2009.11
KARAR: 4
T.O.B.B. ve Halkbankası ortaklaşa düzenlemiş oldukları “Evini yenile
 Kampanyası” ve KOSGEB tarafından verilecek olan kredilerin ilimiz ekonomisine verebileceği canlılık ve sağlayacağı olumlu etkiler hakkında Meslek Komitemizce değerlendirmeler yapılıp tartışıldı. 06.11.2009.11
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.06.11.2009.11
Haber Tarihi : 12/11/2009
Paylaş