Bilişim Sektörünün tek çatı altında hareket etmesi için ilk adım SATSO’da atıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 31. Meslek Komitesi tarafından organize edilen “Bilişim İçin Sektör Birliği Çalıştayı” SATSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplantıya ayrıca 31. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Necmettin Kırık, Komite Başkanı Murat Korkmaz Komite Üyesi Enes Sevindik ve ilimizde telekomünikasyon ve bilişim sektöründen üyeler ile çevre illerden sektör temsilcileri iştirak etti.

Çalıştaya Bilişim Sektörü Sorunları konusunda detaylı bilgiler vermek üzere MARBİLTEK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Bulat, Yerli  Yazılım-Güçlü sektör konusunda, BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Sektör Birliği çalışmalarında gelinen son durum hakkında ise İTO-Bilgi Teknolojileri Meslek Komite Üyesi Erkin Fındık   konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul şunları dile getirdi:

“Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak dünya ile rekabetin, bilişim dünyasında var olmaya bağlı olduğunun bilinciyle gayretli çalışmalar yürütüyoruz. Ortağı olduğumuz Sakarya TEKNOKENT, çalışmalarıyla ülke çapında dereceler alırken, Sakarya ilindeki işletmelerin henüz Teknokent’ten yararlanma  durumunu değerlendirmekte olduklarını görüyoruz.

SATSO bu anlamda kendi bünyesinde de birim oluşturmuş ve 5 yıldır işletmelerimize desteğini sürdürmüştür. Son olarak Bilişim Sektörü Meslek Komite temsilcileri bu değerli çalıştayı düzenleyerek konunun önemine dikkat çekmektedir.

Ülkemizin bilişim sektörünün gelişimi ve dış dünyaya açılması ancak katma değerli hizmetlerin üretiminden ve bunun oluşturacağı sermaye birikiminden geçiyor. Bunu sağlamanın en temel koşullarından birinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı olarak faaliyet gösterecek bir Bilişim Sektör Birliği olduğuna inanıyoruz. Böyle bir mesleki örgütlenme yapısı,  sektörün temsil gücünü artıracaktır. "Bilişim için Sektör Birliği" Çalıştayı’nda önemli kararlara imza atılacağına inanıyor, toplantının yararlı geçmesini diliyorum.” dedi.

Kösemusul’un ardından kürsüye gelen 31. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Necmettin Kırık yaptığı konuşmada bilişim sektöründe birlik oluşturulmasının önemine değinerek şunları dile getirdi:

“ Meslek Komitesi olarak bilişimcilerin en büyük sorununun birlikte hareket etme ve temsil noktalarında görev almamaları olduğunu biliyor bu konuda çalışmalar yürütüyoruz.  Odamızda bulunan birçok meslek grubunun belli yasa ve kanunlarla belirlenmiş kuralları bulunmaktadır. Bu kanun ve kurallar o meslek grubunu koruma altına aldığı gibi, meslekteki kalitenin ve refahında artmasını sağlamaktadır. Ancak hemen hemen tüm meslek grupları için olmazsa olmaz olan bilişim sektöründe hiçbir kural, hiçbir mesleki standart bulunmamaktadır. Durum böyle olunca sektörün kalitesi ve durumu da hepimizin bildiği ve gördüğü gibidir. Bunun içindir ki hep birlikte hareket ederek sektöre bir kimlik ve saygınlık kazandırmak zorundayız. Biz meslek komitesi olarak sektörde faaliyet gösteren her firmanın üye olduğu, ticari faaliyetlerine ilişkin meslek sertifikası zorunlu olan,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek bir Bilişim sektör birliğinin sektöre büyük katkı sağlayacağına inanmaktayız. Böyle bir mesleki örgütlenme yapısı ile sektör mensuplarının bir çatı altında toplanması sağlanacağı gibi, sektörde sertifikasyon ve sektör envanteri gibi konulara çözüm getirilebileceğini, sektörde istihdam kalitesinin ve temsil gücünün artacağına inanıyoruz” dedi.

Çalıştay’da bilişim sektörünün, Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunu olan cari açık noktasında; İthalata bağlı olmadan ihracat yapabilme yeteneği sağlayan son derece önemli bir sektör olduğu belirtildi.

 Türkiye Bilişim Sektörü içinde Bilgi Teknolojileri Pazarının büyüklüğünün 8,75 milyar dolar olduğunu belirten konuşmacılar, bilgi teknolojileri pazarının  %23’ ünü yazılım sektörünün oluşturduğunu belirterek bilişim pazarının önemine değindiler.

Dünyadaki yazılım Pazarının büyüklüğü göz önüne alındığında cari açığı negatiften Pozitife en hızlı döndürecek tek sektör olduğunun da altı çizildi.

Çalıştay sonunda bilişim sektöründe birlik oluşturulması ve ulusal anlamda ortak hareket etme kararı alındı

 

 

 

 

Haber Tarihi : 2/6/2014
Haber Medya
Paylaş