KARAR:1
           
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Pamukova Asliye Hukuk  Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)’nin 2014/102 Esas sayı  ve  29/04/2013 tarihli, şoför (ambulans, çekici ve büyük vinç vs kullanarak) olarak çalışan bir işçinin ortalama aylık gelir tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
           
Dava konusu;  şoför (ambulans, çekici ve büyük vinç vs kullanarak) olarak çalışan bir işçinin ortalama aylık gelirinin yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.05.2014.12

KARAR:2             

Meslek Komitemizce 2013/Aralık Ayında İlimizdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili kararımıza istinaden Odamızca İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığımız yazıya rağmen hırsızlık olaylarında özellikle şantiyelerde kablo hırsızlığının halen devam ettiği yönünde meslek grubu üyelerimizden şikâyetler gelmektedir.
Yönetim Kurulumuzca İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde hırsızlık olaylarının önlenmesi hususunda gerekli girişimlerde bulunulmasına.27.05.2014.12
           
KARAR:3                 
           
Mesleki sorunlar tartışıldı.27.05.2014.12
           
KARAR:4                
           
Dilek ve temenniler dinlendi.27.05.2014.12

Haber Tarihi : 4/6/2014
Paylaş