KARAR: 1
2010 yılında "Kent Meydanında" yapılacak olan etkinlikler Komitemizce tartışıldı.12.11.2009.09
KARAR: 2
T.B.M.M. nin gündeminde olan yeni "BORÇLAR KANUNU" tasarısı hakkında Komitemize bilgi verilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.12.11.2009.09
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.11.2009.09
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.12.11.2009.09
Haber Tarihi : 19/11/2009
Paylaş