KARAR:1
             
Komitemize havale edilen İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın, “ 1.Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın yazı ekindeki çizim ve listede yer alan kazan dairesi onarımı ile mevcut kazanların ve müştemilatının rayiç fiyatının tespitini talep ettiği 08/04/2014 tarih ve 54356954-4230-370-14/İnş.Ş.Kont.II sayılı yazısı görüşüldü.
            
Ekli listede belirlenen fiyatların Odamız Ticaret Servisince adı geçen Başkanlığa yazılı olarak bildirilmesine.03/06/2014.16
            
KARAR:2
             
21 Haziran 2014 Cumartesi Günü Saat:9:00’da,  mekanı daha sonra belirlenmek  üzere Meslek Grubumuz üyelerimize yönelik  kahvaltı grup toplantısı yapılmasına, Odamız Basın Servisince davetiye hazırlanarak, bastırılmasına, kurye ile dağıtılmasına ayrıca toplu e-mail yoluyla duyurulmasına, Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanımızın programlarının müsait  olmaları halinde Kahvaltımıza teşrif etmeleri teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.03/06/2014.16
            
KARAR:3
             
Meslek Grubu üyelerimize yönelik, 14 Haziran 2014 Cumartesi Günü saat:15.00’te, Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu’nda, “Sıhhı ve Kalorifer Tesisat Borularının Kaynak Teknolojisi ve Birleştirme Metotları”  konulu eğitim semineri yapılmasına ayrıca  seminer duyurusunun Bilgi-İşlem Servisince toplu e-mail yoluyla duyurulması  teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.03/06/2014.16
            
KARAR:4
 
AGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gürsel YAĞAN, İşletme Müdürü Aziz Ümit KARATAŞ ile İç Tesisat Müdürü İsmail MERMER tarafından Komite Üyelerimize, doğalgaz tesisatı sektörü hakkında yeni uygulamalar hakkında bilgilendirmeler  yapılarak, karşılıklı fikir alış-verişinde bulunulmuştur.
 
Komitemizce  çok istifade ettiğimiz bu bilgilendirme toplantısının  Meslek grubu üyelerimize yönelik olarak ta 11 Haziran 2014 Çarşamba Günü Saat:14.00’te, Odamız Ali Coşkun Konferans Salonunda yapılması,  toplantının toplu e-maille grubumuz üyelerine duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.03/06/2014.16
            
KARAR:5
            
Odamız Meclis Toplantısına,  AGDAŞ Genel Müdürü’nün davet edilerek, elektrik topraklamaları, hermetik-seramik baca uygulamaları konularında Meclis Üyelerimize bilgilendirmelerde bulunması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 03/06/2014.16
            
KARAR:6
            
Odamız İktisadi Araştırma ve Eğitim Servisince inovasyon konusunda Odamız Üyelerine Münir ARIKAN tarafından Seminer verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 03/06/2014.16            
            
KARAR:7
 
Dilek ve temenniler dinlendi.03/06/2014.16
Haber Tarihi : 11/6/2014
Paylaş