KARAR: 1
Meslek Komite Üyemiz Sedat SİPAHİ' nin toplantılara iştirak etmemesi nedeniyle Meslek Komitesi Asil Üyeliğinden düşürülerek yerine Yedek Üye'nin davet edilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.12.11.2009.09
KARAR: 2
Meslek gurubumuzda bulunan tüm üyelerimizin sorunlarının, görüş ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla 10 Aralık 2009 Perşembe günü Saat 14:00'te Odamızda bir toplantı tertip edilmesine, toplantının duyurusunun posta ve SMS yolu ile tüm üyelerimize iletilmesi yönünde çalışma yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.12.11.2009.09
KARAR: 3
Bundan sonraki Meslek Komitesi toplantılarımızın her ayın 2. Perşembe günü Saat 14:00'te yapılmasına.12.11.2009.09
KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.11.2009.09
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.12.11.2009.09
Haber Tarihi : 19/11/2009
Paylaş