KARAR:1
             
Yeni yürürlüğe giren Tüketici Kanunu  Meslek Komitemizce tartışılmıştır. 11.06.2014.13
            
KARAR:2
             
Ramazan Ayından sonra Yeni Tüketici Kanunu hakkında Meslek Grubu Üyelerimize yönelik bir Seminer düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 11.06.2014.13

KARAR:3
             
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.06.2014.13

KARAR:4
              
Dilek ve temenniler dinlendi.11.06.2014.13

Haber Tarihi : 19/6/2014
Paylaş