KARAR:1
                   
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 15/05/2014 tarih 69064893/54010105773/3063 sayı, 02/06/2014 tarih  69064893/54030102121/3392 sayı, 05/06/2014 tarih 69064893/54010106366/3511 sayı, 05/06/2014 tarih 69064893/54010106367/3509 sayı, 06/06/2014 tarih 69064893/54030100242 sayılı yazısı ile  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 05/06/2014 tarih ve 11186901.952.02.99/1208 sayılı yazısı, Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü’nün 06/06/2014 tarih ve 60151828/1/7 sayılı yazısı ile Arifiye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 15/06/2014 tarih ve 41281476-015/1643 sayılı yazısı, Sakarya Orman Müdürlüğünün 27/05/2014 tarih ve 67803372-305.04.01.02/1026521 sayılı  arsa rayiç ve kira rayiç bedel tespitlerini talep ettikleri  yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen Müdürlüklere yazılı olarak bildirilmesine.18.06.2014.14

KARAR:2
                    
Doğu Marmara Grup Firma Müdürü Cemil ERGİN’in, mesleki eğitim hizmetleri konusunda firmalarına iş alanı oluşturma talebiyle ilgili 02/06/2014 tarih ve 2014/11 sayılı dilekçesi görüşüldü.
                  
Firma Müdürü Cemil ERGİN Komitemizce dinlenmiştir.18.06.2014.14

KARAR:3
                  
Varna Grup Araştırma Çağrı Merkezi Danışmanlık San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin, e-maili görüşüldü.
                   
Şirket yetkilisi Volkan BAŞAK’ın Temmuz Ayı Komite toplantımıza davet edilmesine. 18.06.2014.14

KARAR:4
                   
Meslek Komite Üyelerimiz ve 20.Meslek Komite üyeleriyle birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, sertifikalı “ilk yardım eğitimi”yle ilgili olarak ziyaret edilmesine. 18.06.2014.14
                
KARAR:5
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.06.2014.14

KARAR: 6
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.18.06.2014.14

Haber Tarihi : 26/6/2014
Paylaş