KARAR:1
                      
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Geyve Asliye Hukuk  Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)’nin 2014/236 Esas sayı  ve  29/05/2014 tarihli, 1978 doğumlu , 01/05/2004-02/04/2014 yılları arası kıdemli, satış elemanı  olarak çalışan bir işçinin ortalama aylık gelir tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
 
Dava konusu  işçinin fesih tarihindeki alabileceği net ve brüt  aylık gelirinin yürürlükteki asgari ücret (net ve brüt) olarak  adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.23/06/2014.13

KARAR:2

Dilek ve temenniler dinlendi.23/06/2014.13

Haber Tarihi : 26/6/2014
Paylaş