KARAR:1
               
Ulaştırma Bakanlığı tarafından akaryakıt istasyonları için istenilen tehlikeli madde faaliyet belgesi müracaatlarında firma sicil gazetesinde yapılması istenilen alıcı ve boşaltan gibi ibarelerin sicil gazetelerinde olması şartı yaptığımız girişimler sonucu Bolu Bölge Müdürlüğü tarafından artık aranmamaktadır.
                
Faaliyet belgesi almak isteyen üyelerimizin müracaatlarında bu hususu dikkate almaları için kendilerini bilgilendirmek için e-mail çekilmesi karara bağlanmıştır.23/06/2014.15
Haber Tarihi : 26/6/2014
Paylaş