KARAR:1
          
23 Mayıs 2014 tarihinde Odamız Toplantı salonunda düzenlenen  “Bilişim için Sektör Birliği Çalıştayı”nda tespit edilen aşağıdaki hususların TOBB ‘ye gönderilmesine.
           Aynı zamanda Genel Sekreterlikçe alınacak randevu akabinde komite temsilcilerimizle  TOBB birlik merkezimize gidilerek konuyla ilgili temaslarda bulunulmasına.27/06/2014.13 

Bilişim için Sektör Birliği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi:

1-  Yerli yazılım sanayi desteklenmeli ve  yerli yazılım kullanımı teşvik edilmelidir.
2-  Bilişim Sektöründe sertifikasyon uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.
3- Ticaret ve Sanayi Odaları Bilişim komiteleri sektör birliği oluşumu için kararları almalıdırlar
4- TOBB bünyesinde Bilişim Sektör Birliği oluşumu için TOBB’a talepte bulunulmalı

KARAR:2

“Medya üzerinden satış yapan firmalar ürün isimlerindeki benzerlikleri kullanılarak tüketiciyi mağdur etmektedirler. Piyasada 1.600 TL’ye satılan cep telefonu isim benzerliğinden yararlanarak 200TL satılıyormuş izlenimi verilmekte böylelikle sahte ürün satılmaktadır. Kargodan gelen ürün isim benzerliği sebebiyle sanılan üründen  farklı ürün olmaktadır. Tüketicilerimizin mağdur olmaması için ürün alımlarında yetkili satıcıları tercih etmeleri yönünde uyarılmasına “

Medyadaki  yanıltıcı reklamlarla ilgili tüketicileri uyarmak adına  Komitemizle koordineli olarak Basın servisimizce Oda web sayfasında haber yapılmasına.27/06/2014.13
 
KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27/06/2014.13

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.27/06/2014.13

Haber Tarihi : 3/7/2014
Paylaş