KARAR: 1  
23. Meslek Komitesi olarak, 12.10.2009 tarih ve 8 No.lu oturumunda aldığı karar gereği Endüstri Meslek Lisesi Müdürlerini makamlarında ziyaret edilmesi olayına Aralık ayı içerisinde Fatih Endüstri Meslek Lisesini ziyaret edilerek devam edilmesine.24.11.2009.09
KARAR: 2  
İlimizin nitelikli bir Meslek Lisesine kavuşturulması ve var olan Meslek Liselerinin fiziki olarak daha modern hale getirilmesi ve günün şartlarına uygun rehabilite edilmesi için T.O.B.B. nezdinde girişimlerde bulunularak destek istenmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.11.2009.09
KARAR: 3
Meslek gurubumuzun alt gurubunda bulunan “Talaşlı imalat, CNC firmaları ve Kalıpçılar” ile ilgili sorunların, görüş ve önerilerin tartışılacağı bir toplantının Aralık ay'ı içerisinde yapılmasına.24.11.2009.09
KARAR: 4  
Meslek Komitesi olarak KOSGEB desteklerinden yaralanma, ABİGEM ve Odamız AR-GE Komisyonu'nun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında meslek gurubu üyelerine mail yoluyla duyurularının yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.11.2009.09
KARAR: 5  
İlimiz TSE Hizmet Binasında bulunan Kalibrasyon Merkezi'nin Komite olarak ziyaret edilmesine.24.11.2009.09
KARAR: 6  
KOBİ türündeki firmaların daha esnek ve daha fazla istihdam sağlaması nedeniyle, yeni kurulan Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nin daha küçük sanayi parsellerine bölünmesinin sağlanması ve ilgili meslek gurubu üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.11.2009.09
KARAR: 7  
Şehrimizde küçük sanayi sitelerine arsa üretilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'ne yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.11.2009.09
KARAR: 8  
Şehir merkezinde bulunan çöp yığınlarının kötü görünüm oluşturması ve halk sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşması nedeniyle, gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda yerel yönetimler nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.11.2009.09
KARAR: 9  
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.11.2009.09
KARAR: 10
Dilek ve temenniler dinlendi.24.11.2009.09
Haber Tarihi : 25/11/2009
Paylaş