KARAR:1
 
Komitemize havale edilen T.C. Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/13 Esas  no ve 15/05/2014 tarihli yazısı görüşüldü.
                 
Dava konusu müteahhitlik anlaşması ile ilgili olarak ; şahit var ise  taraflar arasında sözlü anlaşmanın da geçerli olabileceği, şahit yoksa yazılı anlaşma yapılmasının  esas olduğu yönündeki kararımızın adı geçen mahkemeye bildirilmesine.26/06/2014.14
       
KARAR:2
 
Lokomotif sektör olan İnşaat sektörü beraberinde birçok sektörü etkileyerek il ve ülke ekonomisine yön vermektedir. Ancak İimizde “bodrum katlarının kat’a çevrilmesi nedeniyle imar durumu 3 kat’a çıkmış olup  şu anda hiçbir belediye imar izni vermediğinden” inşaat sektörü durma noktasına gelmiş ve bu durum inşaat sektörüne bağlı sektörleri de olumsuz olarak etkilemiştir.
                     
İlimizdeki inşaat sektörünü canlandırmak adına   1/1000 lik imar planlarının bir an önce tamamlanıp yürürlüğü girmesi  yönünde  komite temsilcilerimizin  Yönetim Kurulu Başkanımızla birlikte  Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmesi  hususunun  yönetim kurulumuza arzına .
 
Konuyla ilgili Özel Kalem Müdürlüğümüzce gerekli randevunun alınarak komitemize bildirilmesine.26/06/2014.14
         
KARAR:3
              
18.Meslek Komitesiyle gerçekleştirmeyi planladığımız Panelle ilgili kurduğumuz Komisyonumuzun 01 Temmuz 2014 Salı Günü  Saat:16.00’da, Yönetim   Kurulu Başkanımıza gerçekleştireceği   ziyaretin Panel çalışma komisyonundaki üyelerimiz Fatma AYGÜN KAHYA, Kadir SAVAŞ ve Yüksel AVŞAR‘a  SMS ile bilgilendirilmesine.26/06/2014.14
Haber Tarihi : 17/7/2014
Paylaş