KARAR:1
               
Odamız    Hukuk    Müşaviri  Av.Kamil Çağdaş Yumak’tan Akaryakıt   istasyonlarının   ana   dağıtım   firmalarıyla    yaptıkları   sözleşmelerle  ilgili    bilgi    alınarak   istişarede    bulunuldu.03/07/2014.16
               
KARAR:2
         
İktisadi Araştırma Servisimizce araçlardaki   LPG   dolum   haznelerinin   uygunsuz   yere   (tampon  altına)   monte edilmesinden dolayı karşılaşılan iş kazaları ve trafik azalarının bertaraf edilmesiyle ilgili olarak hazırlanan taslak yazısıgörüşüldü. Konuyla ilgili Araştırma  Servisince Makina Mühendisleri Odası Sakarya İl Temsilciliğinden randevu alınarak Komitemizce ziyarette bulunulmasına. 03/07/2014.16

KARAR:3
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03/07/2014.16

KARAR:4        
              
Dilek ve temenniler dinlendi.03/07/2014.16

Haber Tarihi : 17/7/2014
Paylaş