KARAR:1         
              
14 Haziran 2014 Cumartesi Günü Meslek Grubumuz kahvaltısında görüşülerek oluşturulan medikal firmalar çalışma atölyesinin, meslek grubumuz içindeki tüm meslek kümlerini kapsayacak şekilde yapılanması hususu Meslek Komitemizce karara bağlanmıştır.14/07/2014.15
              
KARAR:2
    
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14/07/2014.15
              
KARAR:3
               
Dilek ve temenniler dinlendi.14/07/2014.15

KARAR:4
              
Odamız Yönetim Kurulunca, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni kazanan Odamız üyeleri ve birinci derece yakınlarının sözkonusu üniversitenin her türlü hizmetlerinden özel bir indirim (Bursa ve Düzce TSO’daki gibi) uygulanmasıyla alakalı olarak girişimlerde bulunulmasına.14/07/2014.15

Haber Tarihi : 17/7/2014
Paylaş