KARAR:1
            
Meslek Komitemizce Merkezi İstanbul’da bulunan Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanlığı’ndan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi almak, sektör sorunlarının çözümlenmesi ve sektörün gelişmesi yönünde çalışmalar yapmak amacıyla, Odamız Özel Kalemince randevu alınarak, ziyarette bulunulmasına, Oda Hizmet Minibüsünün (Yönetimce belirlenen kriterler dahilinde) Komitemize tahsisi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.09.07.2014.17
            
KARAR:2
             
Meslek Grubu Üyelerine yönelik olarak, 09 Ağustos Cumartesi Günü Saat:10.00’da, Odamız  Ali COŞKUN Konferans Salonunda Sulu Yangın Söndürme Sistemleri konulu eğitim semineri yapılmasına ayrıca  seminer duyurusunun Bilgi-İşlem Servisince toplu e-mail yoluyla duyurulması  teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.09.07.2014.17
         
KARAR:3
            
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09/07/2014.17

KARAR:4
  
Dilek ve temenniler dinlendi.09/07/2014.17

Haber Tarihi : 17/7/2014
Paylaş