KARAR: 1
Meslek gruplarını ilgilendiren ihaleler ve satın almaların açık usulde ilan edilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.11.2009.10
KARAR: 2
5811 Sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” ve S.G.K. nu ile ilgili evraklar ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak üzere, Oda'mıza uzman bir kişinin davet edilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.11.2009.10
KARAR: 3
T.O.B.B. ‘ne Emlak Müşavirliği ile ilgili “Sektör Meclisi” oluşturulması yönünde yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna Arzına.24.11.2009.10
KARAR: 4
Hizmet alım ihalelerinde, İhaleye çıkan Kurumca Emniyet Müdürlüğünden talep edilen Güvenlik Kuvvetlerinin çağrılması sebebinin sorulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.11.2009.10
KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.11.2009.10
KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.24.11.2009.10
Haber Tarihi : 25/11/2009
Paylaş