KARAR:1
                   
Komitemize havale edilen T.C.Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nın 20/06/2014 tarih AGB-A-2741/66-34  sayı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 25/06/2014 tarih ve 11186901.952.99/1375-1377 sayılı yazıları  ile Ferizli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/07/2014 tarih ve 21517564-301-07-15-117 sayılı yazısı, Sakarya Orman Müdürlüğünün 10/07/2014 tarih ve 67803372-305.04.01.02/1412522 ile 67803372-756.02/1403694, Sakarya Büyükşehir Belediyesi BELPAŞ A.Ş. 16/07/2014 tarih ve 282  sayılı  arsa rayiç ve kira rayiç bedel tespitlerini talep ettikleri  yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen Müdürlüklere yazılı olarak bildirilmesine.16.07.2014.15
                   
KARAR:2
                    
Varna Grup Araştırma Çağrı Merkezi Danışmanlık San.ve Tic.Ltd.Şti. yetkilileri  Volkan BAŞAK ile Komitemizce dinlenmiştir.
                    
Çağrı Merkezleri Hizmetleri tanıtımı ilgili hazırlayacakları ekteki makalesinin Odamız Dergisinde yayımlanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.16.07.2014.15
                  
KARAR:3
                  
Ortadoğu Kalkınma Firması yetkili Görkem Can USTA firma faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur. 16.07.2014.15
                  
KARAR:4                 
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.07.2014.15
                   
KARAR:5
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.16.07.2014.15
Haber Tarihi : 25/7/2014
Paylaş