KARAR:1

5684 Sayılı Kanunla SAİK’e verilen yetki sonucu sigorta acenteleri için belirlenen asgari fiziki şartlar ile ilgili denetlemeyi hangi kurum yapacaktır? Bu konunun Ticaret Servisimiz tarafından SAİK’e yazı ile sorulması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.18.07.2014.15

KARAR:2

Hüseyin İSEN –İsen Sigorta Aracılık Hizmetleri-’nin, resmi sigorta acentesi olmamasına rağmen sigorta poliçesi düzenlediğini iddia ettiği Söğütlü Şoförler Odası ile ilgili 14.05.2014 tarihli şikâyet dilekçesi hakkında, Odamız Hukuk Müşaviri Kamil Çağdaş YUMAK’ın Odamıza gönderdiği e-posta görüşülüp, değerlendirildi. Odamız Hukuk Müşavirinin konuyla ilgili görüşünün, şikâyet sahibi Hüseyin İSEN’e Ticaret Servisimiz tarafından yazı ile bildirilmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.18.07.2014.15

KARAR:3

Yeni yönetmeliğin acentelerin işleyişine getirdiği yük ve sakıncalı maddeler ile ilgili SAİK, TOBB Sigortacılık Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bölge Sorumlusu Sayın Halim METE’ye, Ticaret Servisimiz tarafından konu hakkında ayrıntılı yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.18.07.2014.15

KARAR:4

5684 Sayılı Kanuna aykırı olarak faaliyet gösteren işletmelerin belgeleri ile birlikte SAİK ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne, Ticaret Servisimiz tarafından yazı ile bildirilmesi hususunun yönetim kuruluna arzına.18.07.2014.15

KARAR:5

3+1 Sistemi ile ilgili olarak komitemize iletilen sorun ve şikâyetlerle ilgili konuların iletilmesi için yapılan ziyaret sonucu Sakarya Üniversitesi yetkilileri ile Odamızda toplantı yapılması hususunun yönetim kuruluna arzına.18.07.2014.15

KARAR:6

T.O.B.B.’nin, Sigortacılık Sektörünün KOSGEB desteklerinden istifade edebilmesi talebimizle ilgili 13.06.2014 tarih ve 11928 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.18.07.2014.15

KARAR:7

T.O.B.B.’nin, sigorta acenteleri kimlik kartının dağıtımıyla ilgili 01.07.2014 tarih ve 12996 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.18.07.2014.15
 
KARAR:8

21 Temmuz 2014 Pazartesi günü  “Sakarya Grand Otel”de  meslek grubu üyelerimize yönelik  Komite Bütçemizden karşılanmak üzere iftar programı düzenlenmesi hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.18.07.2014.15

Haber Tarihi : 25/7/2014
Paylaş