KARAR:1
              
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş Mahkemesinin 2013/2 esas sayı  ve  17/07/2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
   
Dava  konusu; Yaklaşık  10 yıllık  tecrübeye  sahip bir bayide tüm taşıma işini yapan bir işçinin 2012/Aralık Ayı tarihi itibarı ile alabileceği  ortalama aylık   miktarı,  belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin  İş Mahkemesine  bildirilmesine.07/08/2014.17
          
KARAR:2        
   
Meslek Grubumuz üyelerinden gelen taleplere istinaden  karayolu ile tehlikeli madde (mal) kimyasal madde ,  yanıcı madde, patlayıcı madde  ve buna benzer mal taşımacılığı yapan sürüclerin alması zorunluluğu bulunan SRC 5 belgesiyle ilgili eğitimlerin Odamızda gerçekleştirilebilmesiyle amacıyla ilgili merciiler nezdinde gerekli girişimlerde  bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07/08/2014.17

KARAR:3        
            
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07/08/2014.17

KARAR:4
              
Dilek ve temenniler dinlendi.07/08/2014.17

Haber Tarihi : 13/8/2014
Paylaş