KARAR:1  
              
Meslek Komitemizin 2014/Temmuz Ayındaki kararına istinaden meslek alt gruplarında başlattığı çalışma atölyelerinin ilk toplantısı medikal firmaların katılımıyla 09 Ağustos 2014 Cumartesi Günü saat:10.00’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıdan çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi oluşmuştur.
 
1-14 Mayıs 2013 Tarihli Tıbbi Cihaz Satış Yönetmeliğindeki değişikliğe istinaden medikal firmaların Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılması konusuna Yönetmelik Maddelerine açıklık getirmek üzere SATSO Yönetiminin Sakarya Sağlık İl Müdürlüğünden davet edeceği bir uzman kişiden medikal firmalarının da katılacağı bir ortamda bilgilendirme semineri yapılması,

2-İlgili toplantıda medikal firmaların taleplerine bağlı olarak Odamızca daha önce de girişimde bulunulan Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile üyelerimizin iş dünyasıyla ilgili hukuki sorunlarını daha hızlı ve etkin çözebilmek için işbirliğinin başlatılması konusunun Yönetim Kurulumuzca tekrar gündeme alınması.

3-Kamu Hastanelerinin ödeme vadeleri konusunda firmalara daha erken ödeme yapmalarını teşvik edici bir ziyaretin Sakarya İli Kamu Hastaneleri Genel Sekterliği’ne Komitemiz ve Yönetim Kurulu temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilmesi.
Hususlarının Yönetim Kurulumuza arzına.11/08/2014.16

KARAR:2
              
Odamız web sayfası duyurular bölümünde yer alan ve meslek grubumuzda ihaleyle iş yapan üyelerimizin ticari faaliyetlerindeki önemine binaen; ihale sürecindeki işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi hedefinin önemli bir adımı olarak 07/06/2014 tarihi ve 29023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyenler Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olunması zorunlu hale getirildiği hususunun Meslek Grubu üyelerimize toplu e-mail yoluyla duyurulması teklifimizin
Yönetim Kurulumuza arzına.11/08/2014.16

KARAR:3
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11/08/2014.16
              
KARAR:4
               
Dilek ve temenniler dinlendi.11/08/2014.16

Haber Tarihi : 13/8/2014
Paylaş