KARAR:1
               
Meslek grubu üyelerimize yönelik meslek sorunlarının görüşüleceği, Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanımızın iştirakleriyle, yeri ve zamanı daha sonra Komitemizce belirlenmek üzere, Komite Bütçesinden kahvaltılı grup toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 08/08/2014.15

KARAR:2 
               
Meslek grubumuz sektörlerine yönelik Eylül veya Ekim 2014  ayı içerisinde İstanbul’da düzenlenecek fuarlara katılım sağlanması durumunda otobüsle iştirak  etmek amacıyla Odamız Ticaret Servince çalışma yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 08/08/2014.15

KARAR:3     
               
Öğleden sonra, Şehrimizdeki ticaretin yaygın olduğu bölgelerde özellikle kimliği olmayan şahıslarca  güvenliği olumsuz etkileyen durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır.
               
Yönetim Kurulumuzca ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına. 08/08/2014.15
 
               
KARAR:4         
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08/08/2014.15
              
KARAR:5        
               
Dilek ve temenniler dinlendi. 08/08/2014.15

Haber Tarihi : 13/8/2014
Paylaş