KARAR:1
           
Meslek Komitemiz kendi organizasyonuyla AGDAŞ Yöneticileriyle birlikte fikir alış-verişi yapacağı toplantı  yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.06/08/2014.18

KARAR:2
             
Sektörümüzdeki toptan satış yapan firmaları bir araya getirerek sektör sorunlarının tartışılacağı, yeri ve zamanı Komitemizce belirlenerek Komite Bütçemizden karşılanmak üzere yemekli bir toplantı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.06/08/2014.18

KARAR:3
            
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06/08/2014.18

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.06/08/2014.18

Haber Tarihi : 13/8/2014
Paylaş