KARAR:1
                   
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi’nin 2013/1306 Esas sayı  ve  17/06/2014 tarihli, yaklaşık 15 yıllık tecrübeye sahip süper markette çalışan depo ve mal dağıtım sorumlusunun Şubat/2010 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarını tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
                 
Dava konusu  15 yıllık tecrübeye sahip süper markette çalışan depo ve mal dağıtım sorumlusunun Şubat/2010 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarının o tarihteki yürürlükteki asgari ücret (net ve brüt) olarak  adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 05.08.2014.14

KARAR:2
      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 05.08.2014.14

KARAR:3
      
Dilek ve temenniler dinlendi. 05.08.2014.14

Haber Tarihi : 13/8/2014
Paylaş