KARAR:1                  
            
Komitemize havale edilen Arifiye Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün fiyat tespiti ile ilgili  24/07/2014 tarih ve 69439043-517-2584 sayılı yazısı görüşüldü.

Söz konusu yazıda sorulan 1 ton asfaltın (finişer ile serilmiş vabil ve çift tanbur silindir ile sıkıştırılmış nakliye ve genel giderler dahil)  maliyeti olarak 145 TL ( + KDV) ‘nin bildirilmesine.07/08/2014.16

KARAR:2 

Komitemize havale edilen Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Demiryolu yapım Dairesi Başkanlığı’nın rayiç fiyat  ile ilgili 21/07/2014 52428647-755/16395 sayılı yazısı görüşüldü.

Söz konusu yazıda sorulan Geokompozit GG-Gx 40x40 Malzeme nin  meslek grubumuzun iştigal alanına girmediğinden tespiti yapılamamaktadır.07/08/2014.16

KARAR:3                  
            
Komitemiz ve Yönetim kurulu  üyemiz Sayın Fatma Aygün KAHYA ile  birlikte  Sakarya Üniversitesi rektörü Sayın Muzaffer ELMAS’a gerçekleştirilen  “üniversitemiz ile yapılabilecek  iş makinesi operatörü eğitim  çalışmaları ile ilgili  ziyaret görüşüldü.
            
Yönetim kurulumuza ziyaret için teşekkür edilmesine , söz konusu iş makinesi operatörü ile ilgili bölüm açılması hususunda  Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek  çalışma ve ziyaretlerin devamı için yönetim kurulumuzdan  desteklerinin istenmesine.07/08/2014.16
  
KARAR:4                  
          
Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını, izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak gibi görevleri olan Sakarya Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı’nda meslek grubumuzu da ilgilendiren çalışmalar yapıldığından bu kurulda Odamızın temsil edilmesinin gerekli olduğu Komitemizce karar verilmiştir.

Bu sebeple söz konusu komisyonda  Odamızın temsil edilmesi ve temsilcinin Meslek Grubumuzdan olması hususunun  yönetim kurulumuza arzına.07/08/2014.16

Haber Tarihi : 13/8/2014
Paylaş