KARAR:1

Yeni orta ölçekli sanayi sitelerinin kurulması konusunda çalışma yapılmasına,

KARAR: 2

Çevre İllerin Odalarının denk düşen meslek komiteleri ile görüşme, birlikte yemekli   toplantı yapmak için bu Odaların Komiteleri ile irtibat kurulmasına,

KARAR: 3

Makine Mühendisleri Odası’nın  ziyaret edilerek, Oda çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulmasına.
Özel kalem birimimizce gerekli randevunun alınarak komitemize bildirilmesine,

KARAR: 4

Üyelerimizin imalathanelerinde kullanabilecekleri tolerans cetveli yaptırılmasına.

Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.15/07/2014.14

Haber Tarihi : 21/8/2014
Paylaş