KARAR:1
        
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nın 14.07.2014 tarih ve AGB-A-1294/154-104 sayılı, karıştırma motorunun elektrik tüketim miktarı hakkındaki yazısı görüşüldü.
         
İlgi  yazı  ekindeki  motor  etiketinin  fotoğrafı ve etiket  bilgileri  dikkate  alınarak, bu özelliklere sahip bir karıştırma motorunun elektrik tüketim miktarı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:            
 
Türkiye’de  fazlar  arası  gerilim  380 V  olduğu için 1,1 kw güç dikkate alınacaktır.
Bu motorun 1 saatte harcadığı enerji tüketimi  1,1 kw/saattir. Örnek şu anda elektriğin bütün vergi ve fonlar dahil kw/saat: 0,36 TL’dır. Bu motorun 1,1 x 0,36 TL: 0,396 TL yani yaklaşık olarak 0,40 TL’dır. Bu şekilde yapılan tespitin adı geçen kuruma bildirilmesine.14.08.2014.15

KARAR:2      
        
İsrail’i Gazze’ye saldırıları sebebiyle meslek komitemizce kınıyoruz.14.08.2014.15

KARAR:3    
        
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.08.2014.15

KARAR:4      
                    
Dilek ve temenniler dinlendi.14.08.2014.15

Haber Tarihi : 21/8/2014
Paylaş