KARAR:1
                      
Meslek Komitemizin SAMİB Yönetim Kurulu ile sektörel konuları ve yapılacak hizmetleri görüşmek üzere bir istişare toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.19.08.2014.15

KARAR:2
                      
Meslek grubumuzun hitap edebileceği İlimizde yeni kurulan sanayi kuruluşlarıyla tanışabilmek ve irtibata geçebilmek için Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına.19.08.2014.15

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.08.2014.15

KARAR:4

Haber Tarihi : 1/9/2014
Paylaş