KARAR:1
                 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 29.08.2014 tarihli ve 16587 sayılı yazıyla  17.08.2014 tarih, 29101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taşıması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına Dair Yönetmelikte ,  Geçici 3 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile, “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi”  30.06.2015 tarihine kadar aranmayacağı ile  Geçici 4 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğunun 31.12.2014 tarihine kadar aranmayacağı ile  Geçici 7 nci madde eklenerek 24.10.2014 tarihinden önce üretilmiş olan ambalajlar için yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31.12.2014 tarihine kadar müsaade edileceği hususlarının meslek grubumuz üyelerine toplu e-mail yoluyla tekrardan duyurulması hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.04/09/2014.18

KARAR:2        
               
Meslek Komite Üyelerimize yönelik, Odamızın da Sakarya Üniversitesiyle protokol ortağı olduğumuz 3+1 ve 7+1 projeleriyle ilgili olarak Üniversitesi yetkilisince bilgilendirmelerde bulunulmuştur.04/09/2014.18

KARAR:3        
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04/09/2014.18

KARAR:4         
              
Dilek ve temenniler dinlendi.04/09/2014.18

Haber Tarihi : 10/9/2014
Paylaş