KARAR:1
               
Bölge Trafik Denetleme Amirliği arkası ile Modern Sanayi’ye kadar olan kısımda bulunan sanayi ruhsatlı (ekteki listede firma ad ve imzaları bulunan) işyerlerimizin, ısıtma, tavlama, boya fırınları ve çalışan sayılarının 30 ila 50 kişi olduğu, çalışma sahalarının 1.000 ile 5.000 m2 arası olduğu ve binaların ısıtma ihtiyacı için doğalgaza ihtiyaçları oldukları Komitemize yaptıkları müracaatlarından anlaşılmaktadır.
                
Yönetim Kurulumuzca  talepte bulunan üyelerimizin sözkonusu doğalgaz ihtiyacının karşılanması bakımından ilgili merciiler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını arz ederiz.02/09/2014.14

KARAR:2
   
Dilek ve temenniler dinlendi.02/09/2014.14

Haber Tarihi : 10/9/2014
Paylaş