KARAR:1                  

Şehrimizde özellikle sosyal ve ticari hayatın yoğun olduğu yerlerde kimliksiz, yabancı uyruklu şahısların  gerek  işyeri sahiplerine gerekse  halkımıza karşı  rahatsızlık veren ve  güvenliği olumsuz etkileyen tutum ve davranışlarına maruz kalınmaya başlanmıştır.
 
Yönetim Kurulumuzca ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.04/09/2014.17

KARAR:2 
            
Sakarya Üniversitesi’nin  3+1 projesi  ile ilgili sunumu dinlendi.
            
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmek amacıyla geliştirilen 3+1 eğitim modelinin  "http://www.muys.sakarya.edu.tr"   program web sayfası  linki verilerek 2.Meslek grubu  üyelerimize e-posta ile gönderilerek bilgi verilmesine.04/09/2014.17

KARAR:3
                 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04/09/2014.17
 
KARAR:4                  
 
Dilek ve temenniler dinlendi.04/09/2014.17

Haber Tarihi : 10/9/2014
Paylaş