KARAR:1

İlimizdeki Endüstri Meslek Liselerinde okuyan  öğrencilerimizin stajları için   küçük ve orta ölçekli sanayici üyelerimize gönderilmediği   genellikle TOYOTA AŞ. ve VAGON AŞ. gibi büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına yönlendirildiği hususunda komitemize şikayetler gelmektedir.

Konuyla ilgili olarak komitemiz ve yönetim kurulu temsilcilerimizle İl Mili Eğitim Müdürünün ziyaret edilmesi hususunun yönetim kurulumuza arzına.17.09.2014.15

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2014/241 esas sayı  ve   12.08.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 2 Senelik bir kıdeme sahip Kalite Müdürü/Mühendisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği aylık ücretin net  1,200.00-TL  (BinİkiYüzTürklirası)    olarak    İş Mahkemesine bildirilmesine.17.09.2014.15

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.09.2014.15

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.17.09.2014.15

Haber Tarihi : 13/10/2014
Paylaş