KARAR:1
Muhasebe bürolarının  sigortacılık yapması ile ilgili şikayetler hakkında görüşüldü.

Konu hakkında Muhasebeciler Odasına ilgili kanun maddeleri de hatırlatılarak gerekli yazının  Ticaret Servisimizce  yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.18.09.2014.17

KARAR:2

22.10.2014 Tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik hakkında görüşüldü. 

Yeni yönetmeliğin hangi acentelere sıkıntı yaratacağının Ticaret Servisimizce çıkartılarak komitemize bildirilmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.18.09.2014.17

KARAR: 3

14 Ekim 2014 Tarihinde yeni yönetmeliğin ve buna göre acentelerin zorunlu yapması gerekenlerin anlatılacağı   toplantının sigorta acentelerine yönelik olarak Odamız meclis toplantı salonunda  Ticaret Servisimizce  gerçekleştirilmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.18.09.2014.17

Haber Tarihi : 13/10/2014
Paylaş