KARAR:1
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi’nin 2013/1174 Esas sayı  ve 10/07/2014 tarihli, yaklaşık 4  yıllık bir tecrübeye sahip bir aşçının 2013/Eylül ayı  itibariyle alabileceği aylık miktarının tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava  konusu 4  yıllık bir tecrübeye sahip bir aşçının 2013/Eylül ayı  itibariyle alabileceği aylık miktarının kişinin beceri ve yeteneğine göre o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1-1,5 katı arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.
           
KARAR:2
          
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Sakarya  Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Sakarya ‘da spor turizmi” paneline konunun gerçek muhatabı olan SATSO beşinci merkez komitesinin  çağrılmayışını üzüntü ile yönetim kurulumuza bildirilmesine.
           
KARAR:3

Bir sonraki toplantımıza İŞKUR  müdürünün davet edilerek İŞKUR olanakları ile ilgili sunum yapılmasına

KARAR:4

İŞKUR ve Üniversitemizden (3+1 ile ilgili ) temsilcilerinin katılacağı mesleki eğitimler ve stajlar ile ilgili bilgi verileceği   meslek grubu yemekli toplantısı yapılmasına.

Haber Tarihi : 13/10/2014
Paylaş