KARAR:1  
              
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/121 Esas sayı  ve 23/09/2014 tarihli, yaklaşık 4,5 yıllık bir tecrübeye sahip endüstriyel temizlik ürünleri imalatı ve kimyasal maddeler, ticareti ile faaliyet gösteren bir işyerinde satış şefi olarak görev yapmış bir çalışanın alabileceği brüt ve net ücretinin tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
             
Dava  konusu yaklaşık 4,5 yıllık bir tecrübeye sahip, endüstriyel temizlik ürünleri imalatı ve kimyasal maddeler, ticareti ile faaliyet gösteren bir işyerinde satış şefi olarak görev yapmış bir çalışanın yürürlükteki brüt ve net asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.13/10/2014.18

KARAR:2          
             
14 Mayıs 2013 Tarihli Tıbbi Cihaz Satış Yönetmeliğindeki değişikliğe istinaden medikal firmaların Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılması konusuna Yönetmelik Maddelerine açıklık getirmek üzere 06 Kasım 2014 Perşembe Günü saati daha sonra Komitemizce belirlenmek üzere, Odamız Ali  COŞKUN Konferans Salonu’nda,  Sakarya Sağlık İl Müdürlüğünden Ecz.İlker DURAN ile Ecz.Tijen ÜLGEN tarafından meslek grubumuz medikal firmalarına bilgilendirme semineri düzenlenmesine, içecek ve ikramların Komitemiz Bütçesinden karşılanmasına.13/10/2014.18

KARAR:3
             
Odamız Genel Sekreteri Uğur TIN ve Meclis Üyesi Ercan BAŞNUH tarafından 2014/Eylül Ayı içerisinde SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığıyla yapılan görüşmeye istinaden Odamızla Hukuk Fakültesi Dekanlığı arasında hukuki işbirliği işbirliğimizin sağlanmasına yönelik olumlu bir hava oluşmuştur.
              
Bu konudaki işbirliğinin oluşmasına yardımcı olmak maksadıyla Üniversite ilgili heyetinin Meclis Başkanlığımızın uygun göreceği bir tarihte Meclis toplantısına davet edilmesinin faydalı olacağını arz ederiz. 13/10/2014.18

KARAR:4
             
Bilim  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve MARKA gibi kuruluşların verdikleri hibe ve destek programlarıyla ilgili Meslek Komitelerimize ve Meclisimize bilgilendirmelerde bulunulmak üzere seminerler düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13/10/2014.18

KARAR:5
              
Dilek ve temenniler dinlendi.13/10/2014.18

Haber Tarihi : 16/10/2014
Paylaş