KARAR:1
   
Bankaların tahsil etmekte oldukları  Post Cihazı sabit ücreti ve hesap işletim ücretlerinin yüksekliği ile ilgili üyelerimizden yoğun şikayet gelmektedir.
 
Kredi kartı taksitlendirmeleri yüzünden  ticari işletmelerin  iş hacminde yaşadığı sıkıntıların üzerine bankaların bu tarzdaki yüksek ücretlendirmeleri  üyelerimizi finansal açıdan daha da zora  sokmaktadır.

Ticaret erbabının banka işlem ücretlerinde yaşadığı bu sıkıntının  Odamız Ticaret birimince  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ‘na aktarılması hususunda müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.10/10/2014.17

KARAR:2         
                 
Ekim veya Kasım  ayı içerisinde Meslek grubu üyelerimize yönelik yemekli grup toplantısı yapılmasına                  Toplantı yeri ve tarihinin komitemizce yapılacak çalışma akabinde tespit edilmesine.
              
Müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.10/10/2014.17

KARAR:3        
               
Dilek ve temenniler dinlendi.10/10/2014.17

Haber Tarihi : 16/10/2014
Paylaş