KARAR:1
               
Bölge Trafik Denetleme Amirliği arkası ile Modern Sanayi’ye kadar olan kısımda bulunan sanayi ruhsatlı  işyerlerimizin, ısıtma, tavlama, boya fırınları ile binaların ısıtma ihtiyacı için doğalgaza ihtiyaçlarının karşılanması talebimize yönelik olarak Odamızca AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ne yazdığımız yazıya istinaden gelen cevabi yazısı görüşüldü.
              
Gelen cevabi yazıda bahse konu sokakta adı geçen şirketçe etüt yapılabilmesi için tesislerin saatlik maksimum doğalgaz tüketim değerleri (m3/h cinsinden) talep edildiği anlaşılmaktadır. Tüketim değerlerinin tespitinin Komite Başkan Yardımcımız Ayhan PEHLİVAN tarafından tespit edilerek AGDAŞ’a yazılı olarak bildirilmesine.14/10/2014.15
             
KARAR:2
               
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14/10/2014.15

KARAR:3
   
Dilek ve temenniler dinlendi.14/10/2014.15

Haber Tarihi : 23/10/2014
Paylaş