KARAR:1
             
Meslek Grubu Üyelerine yönelik olarak, 30 Ekim Perşembe Günü Saat:10.00’da, Odamız  Ali COŞKUN Konferans Salonunda “Temel pompa bilgisi eğitimi (Santrifüj Pompalar) ve Pompa Sistemlerinde Enerji verimliliği ” konulu eğitim semineri yapılmasına, yiyecek ve içecek ikramlarının Komite Bütçesinden karşılanmasına, ayrıca  seminer duyurusunun Bilişim ve Planlama Servisince toplu e-mail yoluyla duyurulması  teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.15/10/2014.21
Haber Tarihi : 23/10/2014
Paylaş