KARAR:1
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi’nin 2013/406 Esas  sayı  ve 16/09/2014 tarihli, yaklaşık 2  yıllık bir tecrübeye sahip bir aşçının alabileceği aylık miktarının tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava  konusu 2  yıllık bir tecrübeye sahip bir aşçının alabileceği aylık miktarının kişinin beceri ve yeteneğine göre yürürlükteki asgari ücretin 1-1,5 katı arasında olabileceğinin T.C. Sakarya İş Mahkemesine bildirilmesine.16/10/2014.17

KARAR:2
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/1181 Esas  sayı  ve 26/09/2014 tarihli, 2009-2013 yılları arasında Aşçı Başı olarak çalışmış bir kişinin alabileceği emsal ücretin  tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
           
Dava  konusu 2009-2013 yılları arasında Aşçı Başı olarak çalışmış bir kişinin  alabileceği emsal ücretin   beceri ve yeteneğine göre döneminde yürürlükteki asgari ücretin 1-1,5 katı arasında olabileceğinin  T.C. Sakarya İş Mahkemesine bildirilmesine.16/10/2014.17

KARAR:3

İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin KAYA’nın İŞKUR faaliyetleri hakkında sunumu dinlendi. Ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.16/10/2014.17

KARAR:4
          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16/10/2014.17

KARAR:5
           
Dilek ve temenniler dinlendi.16/10/2014.17

Haber Tarihi : 23/10/2014
Paylaş