KARAR:1
                   
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/477 Esas sayı  ve  30/09/2014 tarihli, yaklaşık 9 yıllık tecrübeye Bizim Toplu Tüketim A.Ş.’de çalışan bir işçinin alabileceği emsal ücret  hakkındaki yazısı görüşüldü.
                 
Dava konusu  9 yıllık tecrübeye sahip Bizim Toplu Tüketim A.Ş.’de çalışan bir işçinin alabileceği emsal ücret yürürlükteki asgari ücret (net ve brüt) olarak  adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.14.10.2014.16

KARAR: 2
      
Komitemiz Bütçesinden karşılanmak üzere 25 Ekim 2014 Cumartesi Günü saat:10.00’da, Lima Park’ta kahvaltı grup toplantısı düzenlenmesine, kahvaltı davetimizin duyurusunun Bilgi-İşlem ve Planlama Servisince toplu e-mail ve cep telefonlarına SMS yoluyla yapılmasına,  Basın ve Halkla İlişkiler Servisince yerel gazetelerde ve Odamız web sayfasında duyurusunun yapılmasına, İnsan Kaynakları ve Eğitim Servisimizce ABİGEM’le irtibata geçilerek sektörel gelişmelerle ve varsa sektörle ilgili Devlet Teşvikleriyle ilgili bilgi paylaşımı konusunda sunum yapacak akademisyenlerden randevu alınmasına, Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanımızın toplantımıza davet edilmesine.14.10.2014.16

KARAR:3     
     
Gıda Sektöründe çalışanlarımıza Yönetmelik gereği hijyen eğitimi vermemiz gerekmektedir.
     
Odamızca konu hakkında sertifikalı eğitim programı verilmesi hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.14.10.2014.16

     
KARAR:4
    
Yeni bir Toptancılar Sitesi yapılmasıyla alakalı olarak Yönetim Kurulumuzca ilgiler merciiler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.14.10.2014.16
 
KARAR:5
     
Dilek ve temenniler dinlendi.14.10.2014.16             

Haber Tarihi : 23/10/2014
Paylaş