Sayın Sigorta Acentesi,

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 11 Ekim 2014 tarihli ve 29142 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" de yer alan;

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) "Bu Yönetmeliğin finansal kiralama ve finansman şirketleri, acentelik sözleşmesi, teknik personel, yardımcı teknik personel ve müdürle ilgili hükümlerine 30/4/2015 tarihine kadar, diğer hükümlerine 22/10/2014 tarihine kadar uyum sağlanır." denilmektedir. 

Geçici maddeye istinaden; mevcut gerçek kişi sigorta acentelerinin, tüzel kişi sigorta acentelerindeki mevcut müdürleri ve acentelerde çalışan teknik personellerin SEGEM belgesi sahibi olması gerektiği hakkındaki hüküm 30/04/2015 tarihine kadar ertelenmiştir. 

Bu itibarla; SEGEM belgesi sahibi olamayan gerçek kişi sigorta acenteleri, tüzel kişi sigorta acentelerinin müdürleri ve acentelerde çalışan teknik personeller 30/04/2015 tarihine kadar Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılan Teknik Personel Yeterlilik Sınavlarına girip SEGEM belgesini almış olmaları gerekmektedir. 


Saygılarımızla,

Uğur TIN
GENEL SEKRETER


Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

16. Meslek Komitesinin tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Haber Tarihi : 24/10/2014
Paylaş