Odamız 28.Meslek komitesi ile gerçekleştirilen ortak Toplantıda;

KARAR:1
       
Meslek Grubu üyelerimiz içerisinde sertifikalı ilk yardım eğitimi verebilecek firmalar ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitimi Uzmanının katılacağı Odamız 20.Meslek Komitesiyle müştereken bir toplantı düzenlenmesine.16.10.2014.19  

KARAR:2
        
Sağlık İl Müdürlüklerince 256,00-TL karşılığında verilen Sertifikalı İlk Yardım Eğitimlerinin sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde ücretsiz verilmesi hususunda T.O.B.B.’a bir yazı yazılarak ilgili Bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.16.10.2014.19

KARAR:3        
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.10.2014.19

KARAR:4         
              
Dilek ve temenniler dinlendi.16.10.2014.19

Haber Tarihi : 30/10/2014
Paylaş