KARAR:1
                    
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. İş Sakarya Mahkemesi’nin 2013/1277 Esas sayı ve 02/09/2014 tarihli, yaklaşık 8 yıllık tecrübeye sahip bir inşaat teknikerinin fesih tarihi olan 18/03/2013 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık maaş miktarının tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Yaklaşık 8 yıllık tecrübeye sahip bir inşaat teknikerinin fesih tarihi olan 18/03/2013 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık maaşının 1.750,00-TL (BinyediyüzelliTürkLirası) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30/10/2014.19
                    
KARAR:2
                
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30/10/2014.19

KARAR:3
                
Dilek ve temenniler dinlendi.30/10/2014.19

Haber Tarihi : 12/11/2014
Paylaş