KARAR:1

Kasım-Aralık aylarında sigorta acentelerine ve SAÜ ilgili bölüm öğrencilerine yönelik sektörel eğitim semineri düzenlenmesine, yapılmış olan protokol çerçevesince  ilgili bölüm yetkilileri ile genel sekreterliğimizin irtibata geçmesine ve konuyla ilgili komitemizle koordineli olarak Eğitim planlama birimizin çalışma yapmasına.04/11/2014.19

KARAR:2

Shell akaryakıt şirketinin müşterilerine sms yoluyla Sigorta Poliçesi satışına kanunsuz olarak aracılık etmesi ile ilgili olarak EPDK’ nın örnek teşkil eden kararı da eklenerek TOBB’a bağlı tüm odaların ilgili meslek komitelerine, EPDK, Hazine Müsteşarlığı, TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne ilgili itirazen yazılarımızın yazılmasına.04/11/2014.19

KARAR:3

TOBB sigortacılık müdürlüğünün sektörümüzle ilgili gerekli bilgilendirmeleri çok geç yapmaktadır. Bilgilendirmelerin zamanında yapılması için  ticaret servisince müdürlük ile görüşme yapmasına.04/11/2014.19

KARAR:4

Tramer (trafik Merkezi)  ve SBM (Sigorta Bilgi Merkezi ) datalarındaki bilgilerin Call center  üzerinden satış yapan sigorta şirketleri ve  bankalara sınırsız bir şekilde aktarılması acentelerin rekabet etmesini olumsuz etkilemektedir.  ticaret servisince gerekli yazışmaların yapılmasına.04/11/2014.19

KARAR:5

DASK (Doğal afet zorunlu sigorta kurumu) tarafından düzenlenen zorunlu deprem poliçelerini bankalar 2 ay önceden yenileyebilirken acentelerin yenileme süresi 1 aydır. Uygulama ile ilgili gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda  ticaret servisince  yazışmaların yapılmasına.04/11/2014.19

KARAR:6

Acentelerimizi bilgilendirmek amacıyla Komite faaliyetlerimiz ile ilgili yapmış olduğumuz kitapçık çalışmasının komite bütçemizden karşılanmasına. 

Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına. 04/11/2014.19

 

Haber Tarihi : 12/11/2014
Paylaş