KARAR:1
                   
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi(ABIGEM)’le, Sakarya İli Gıda Sektörüne yönelik, toptancı ve perakendeci firmalarla “Gıda Sektörü Envanter Çalışması” yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 04.11.2014.17          
KARAR:2
                 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.11.2014.17

KARAR:3
      
Dilek ve temenniler dinlendi.04.11.2014.17                  

Haber Tarihi : 12/11/2014
Paylaş