KARAR:1
  
Beyaz Eşya, Mobilya ve Halı ticareti sektörlerine yönelik,  Tüketici Kanunu hakkında  Seminer düzenlenmesiyle ilgili olarak Odamız Eğitim Servisince ABİGEM  nezdinde gerekli görüşmelerin yapılmasına müteakip Komitemizin bilgilendirilmesine.12/11/2014.18

KARAR:2
              
Satışlarda evrak tanzim etme, tahsilatta karşılaşılan hukuki sorunların çözümüne yönelik Meslek Grubu üyelerimize yönelik bir eğitim semineri düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.12/11/2014.18

KARAR:3
              
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12/11/2014.18

KARAR:4
              
Dilek ve temenniler dinlendi.12/11/2014.18

Haber Tarihi : 20/11/2014
Paylaş